2.Čím sa zaoberá rodová rovnosť

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti – Čím sa zaoberá rodová rovnosť Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk. Projekt Podpora […]

1.Rodová rovnosť nie je „gender ideológia“

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti – Rodová rovnosť nie je „gender ideológia“ Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk. Projekt […]