1.Rodová rovnosť nie je „gender ideológia“

Podpora Rodovej Rovnosti Rodová rovnosť nie je „gender ideológia“ Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti – Rodová rovnosť nie je „gender ideológia“ Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.   https://www.podporarodovejrovnosti.sk/wp-content/uploads/2023/05/Post-1.mp4

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaže I. Úvod Všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre súťaže  vykonávané v rámci aktivít Inštitútu ľudských práv o.z., pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné  podmienky  súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie,  účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. […]