Aktuálne Informácie

Záznam z diskusie v Košiciach

Záznam: verejná diskusia Košice Záznam z verejnej diskusie v Košiciach v priestoroch Kulturparku k projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) s Petrom Weisenbacherom, Dominikou Stuchlíkovou a Lýdiou Kokavcovou. V diskusii boli prezentované aktivity, výstupy a výsledky v oblasti

Čítať

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia pozvánka Dovoľujeme si Vás pozvať na Záverečnú konferenciu projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality promotion (GEP), ktorá sa uskutoční 11. apríla 2024 medzi 9:30 a 15:30 v bratislavskom hotely Clarion Congress na Žabotovej 2. Na podujatí predstavitelia/ky Inštitútu

Čítať

Rodovo-citlivé vzdelávanie

rodovo -citlivé vzdelávanie vzdelávanie Táto publikácia je vytvorená s cieľom pomôcť pedagógom a pedagogičkám orientovať sa v oblasti rodovej rovnosti, a to tým, že vám poskytne prehľadný a praktický návod, ako efektívne komunikovať so študentkami a študentmi na túto tému.

Čítať

Materiál pre učiteľov

materiál pre pedagógov a pedagogičky Materiál pre pedagógov a pedagogičky je momentálne v štádiu príprav. Jeho súčasťou bude teória, výsledky z praxe ale aj zaujímave cvičenia na podporu rovnosti v školách. Pokiaľ si želáte zaslať tlačenú verziu, kontaktujte nás formulárom

Čítať

Diskusia v Košiciach

DISKUSIA v košiciach pozvánka   V utorok 5.3. 2024 o 18:00 sa v košickom Kasárne/Kulturpark (Kukučínova 2) uskutoční diskusia o projekte Podpora rodovej rovnosti (Gender Equality Promotion -GEP), na ktorej budeme prezentovať jednotlivé aktivity a zhodnotíme výstupy a výsledky. Samozrejme bude možné aj

Čítať

WORKSHOPY NA stredných ŠKOLÁCH

prednášky na stredných školách workshopy Počas roku 2023 sme organizovali v rámci projektu Podpora Rodovej Rovnosti workshopy/prednášky na stredných školách na Slovensku, do ktorých sa zapojilo celkovo 25 stredných škôl v 18 okresoch. Počet oslovených študentov a študentiek tak dosiahol

Čítať

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 282 517 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 42 378 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločným úsilím k
zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe