Podpora Rodovej Rovnosti Čo to je “LGBT ideológia”?

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti-Čo to je “LGBT ideológia”?

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.