Podpora Rodovej Rovnosti Znevýhodňuje rodová rovnosť mužov?

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti-Znevýhodňuje rodová rovnosť mužov?

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.