Podpora Rodovej Rovnosti Rodová rovnosť zamedzuje potratom

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti-Rodová rovnosť zamedzuje potratom

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.