Podpora Rodovej Rovnosti Domáce a rodovo podmienené násilie

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti-Domáce a rodovo podmienené násilie

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.