Rodová rovnosť: Ako a prečo?

Práve keď médiá informovali, že z jedného eura, ktoré zarobili na Slovensku muži, dostali ženy iba 84 centov, nám priviezli z tlačiarne novú publikáciu o rodovej rovnosti, ktorá je určená najmä pre stredné školy. Uvedomujeme si, že v oblasti rodovej rovnosti máme ešte stále veľké medzery. Slovenská republika obsadila v indexe rodovej rovnosti EÚ až […]

Materiál pre školy

Stiahnite si publikáciu „Rodová Rovnosť: Ako a prečo“ , ktorá Vám pomôže jednoducho a stručne vysvetliť základné pojmy v téme rodovej rovnosti, ako sú stereotypy, rod, pohlavie a i., ale aj prečo je téma rodovej rovnosti dôležitá, prečo je rodová rovnosť dobrá nie len pre ženy ale aj pre mužov. V tejto publikácií nájdete aj […]