Rodovo-citlivé vzdelávanie

rodovo -citlivé vzdelávanie vzdelávanie Táto publikácia je vytvorená s cieľom pomôcť pedagógom a pedagogičkám orientovať sa v oblasti rodovej rovnosti, a to tým, že vám poskytne prehľadný a praktický návod, ako efektívne komunikovať so študentkami a študentmi na túto tému. STIAHNUŤ TU

Materiál pre učiteľov

materiál pre pedagógov a pedagogičky Materiál pre pedagógov a pedagogičky je momentálne v štádiu príprav. Jeho súčasťou bude teória, výsledky z praxe ale aj zaujímave cvičenia na podporu rovnosti v školách. Pokiaľ si želáte zaslať tlačenú verziu, kontaktujte nás formulárom nižšie. Podpora rodovej rovnosti Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 282 […]

Rodová rovnosť: Ako a prečo?

Rodová rovnosť: Ako a prečo? Uvedomujeme si, že v oblasti rodovej rovnosti máme ešte stále veľké medzery. Slovenská republika obsadila v indexe rodovej rovnosti EÚ až 24. miesto (z 27-ich). Vytvorenie, tlač aj distribúcia tejto publikácie je súčasť nášho dlhodobého projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP), ktorý realizujeme v partnerstve s nórskou organizáciou KUN. […]

Materiál pre školy

Materiál pre školy Stiahnite si publikáciu „Rodová Rovnosť: Ako a prečo“ , ktorá Vám pomôže jednoducho a stručne vysvetliť základné pojmy v téme rodovej rovnosti, ako sú stereotypy, rod, pohlavie a i., ale aj prečo je téma rodovej rovnosti dôležitá, prečo je rodová rovnosť dobrá nie len pre ženy ale aj pre mužov. V tejto […]