Podpora Rodovej Rovnosti Čím sa zaoberá rodová rovnosť

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti – Čím sa zaoberá rodová rovnosť

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.