Podpora Rodovej Rovnosti Ako vyberať hračky pre chlapcov a pre dievčatá

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti – Ako vyberať hračky pre chlapcov a pre dievčatá

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.