Podpora Rodovej Rovnosti Budeme si musieť meniť pohlavie? Všetci budú “rodič 1” alebo “rodič 2” ?

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti-Budeme si musieť meniť pohlavie? Všetci budú “rodič 1” alebo “rodič 2” ? 

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.