Podpora rodovej rovnosti Ide rodová rovnosť proti"tradičnej"rodine?

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti-Ide rodová rovnosť proti“tradičnej“rodine?

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.