Aktuálne Informácie

Rodová rovnosť: Ako a prečo?

Rodová rovnosť: Ako a prečo? Uvedomujeme si, že v oblasti rodovej rovnosti máme ešte stále veľké medzery. Slovenská republika obsadila v indexe rodovej rovnosti EÚ až 24. miesto (z 27-ich). Vytvorenie, tlač aj distribúcia tejto publikácie je súčasť nášho dlhodobého projektu

Čítať

Materiál pre školy

Materiál pre školy Stiahnite si publikáciu „Rodová Rovnosť: Ako a prečo“ , ktorá Vám pomôže jednoducho a stručne vysvetliť základné pojmy v téme rodovej rovnosti, ako sú stereotypy, rod, pohlavie a i., ale aj prečo je téma rodovej rovnosti dôležitá,

Čítať

2.Čím sa zaoberá rodová rovnosť

Podpora Rodovej Rovnosti Čím sa zaoberá rodová rovnosť Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti – Čím sa zaoberá rodová rovnosť Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie

Čítať

1.Rodová rovnosť nie je „gender ideológia“

Podpora Rodovej Rovnosti Rodová rovnosť nie je „gender ideológia“ Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti – Rodová rovnosť nie je „gender ideológia“ Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca

Čítať

Prieskum-Povedomie o Nórskych grantoch

Chceli by sme Vás v mene správcu programu MIRRI chceme požiadať, ak si nájdete chvíľku, na vyplnenie krátkeho dotazníka o povedomí o Nórskych grantoch: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39   Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca

Čítať

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 282 517 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 42 378 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločným úsilím k
zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe