Aktuálne Informácie

7.Znevýhodňuje rodová rovnosť mužov?

Podpora Rodovej Rovnosti Znevýhodňuje rodová rovnosť mužov? Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti-Znevýhodňuje rodová rovnosť mužov? Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Čítať

5.Rodová rovnosť zamedzuje potratom

Podpora Rodovej Rovnosti Rodová rovnosť zamedzuje potratom Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti-Rodová rovnosť zamedzuje potratom Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Čítať

4.Ide rodová rovnosť proti „tradičnej“rodine?

Podpora rodovej rovnosti Ide rodová rovnosť proti“tradičnej“rodine? Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti-Ide rodová rovnosť proti“tradičnej“rodine? https://www.podporarodovejrovnosti.sk/wp-content/uploads/2024/02/Stvorec.mp4

Čítať

3.Ako vyberať hračky pre chlapcov a ako pre dievčata?

Podpora Rodovej Rovnosti Ako vyberať hračky pre chlapcov a pre dievčatá Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti – Ako vyberať hračky pre chlapcov a pre dievčatá   https://www.podporarodovejrovnosti.sk/wp-content/uploads/2024/02/GEP_video03_voiceover_stvorec.mp4

Čítať

Workshopy pre SŠ

Rodová rovnosť je dôležitou témou, ktorá sa týka nás všetkých, a preto pokladáme za nevyhnutné, aby sme o tejto téme viedli diskusie a vzdelávali sa v nej. V rámci tohto úsilia sme mali možnosť organizovať v školskom roku 2022/2023 prednášky

Čítať

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 282 517 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 42 378 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločným úsilím k
zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe