Materiál pre školy

Stiahnite si publikáciu „Rodová Rovnosť: Ako a prečo“ , ktorá Vám pomôže jednoducho a stručne vysvetliť základné pojmy v téme rodovej rovnosti, ako sú stereotypy, rod, pohlavie a i., ale aj prečo je téma rodovej rovnosti dôležitá, prečo je rodová rovnosť dobrá nie len pre ženy ale aj pre mužov. V tejto publikácií nájdete aj niečo z histórie rodovej rovnosti a úspechov boja za rodovú rovnosť, ale aj informácie o tom, čo môže spôsobiť absencia rodovej rovnosti v spoločnosti.

 

Publikacia

 

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.