Podpora Rodovej Rovnosti Rodová rovnosť nie je "gender ideológia"

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti – Rodová rovnosť nie je „gender ideológia“

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.