Rodová rovnosť: Ako a prečo?

Share Article

Práve keď médiá informovali, že z jedného eura, ktoré zarobili na Slovensku muži, dostali ženy iba 84 centov, nám priviezli z tlačiarne novú publikáciu o rodovej rovnosti, ktorá je určená najmä pre stredné školy.

Uvedomujeme si, že v oblasti rodovej rovnosti máme ešte stále veľké medzery. Slovenská republika obsadila v indexe rodovej rovnosti EÚ až 24. miesto (z 27-ich).

Stiahnite si publikáciu „Rodová Rovnosť: Ako a prečo“ , ktorá Vám pomôže jednoducho a stručne vysvetliť základné pojmy v téme rodovej rovnosti, ako sú stereotypy, rod, pohlavie a i., ale aj prečo je téma rodovej rovnosti dôležitá, prečo je rodová rovnosť dobrá nie len pre ženy ale aj pre mužov.

V tejto publikácií nájdete aj niečo z histórie rodovej rovnosti a úspechov boja za rodovú rovnosť, ale aj informácie o tom, čo môže spôsobiť absencia rodovej rovnosti v spoločnosti.

Publikacia STIAHNUŤ TU

V prípade záujmu o printovú verziu nás kontaktujte na info@ludskeprava.sk .

Do predmetu správy uveďte „Publikácia:Rodová Rovnosť: Ako a prečo“

_________________________________________________________________________________________________________________________Vytvorenie, tlač aj distribúcia tejto publikácie je súčasť nášho dlhodobého projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP), ktorý realizujeme v partnerstve s nórskou organizáciou KUN.

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 170 000 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

 

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

You might also like

Články

Podpora rodovej rovnosti

Inštitút ľudských práv v partnerstve v nórskou organizáciou KUN – Centrum pre rovnosť a rozmanitosť (www.kun.no) je úspešným uchádzačom o podporu projektu zo schémy Nórskych grantov na Slovensku.

#Mindey

@mindey