Rodová rovnosť: Ako a prečo?

Práve keď médiá informovali, že z jedného eura, ktoré zarobili na Slovensku muži, dostali ženy iba 84 centov, nám priviezli z tlačiarne novú publikáciu o rodovej rovnosti, ktorá je určená najmä pre stredné školy.

Uvedomujeme si, že v oblasti rodovej rovnosti máme ešte stále veľké medzery. Slovenská republika obsadila v indexe rodovej rovnosti EÚ až 24. miesto (z 27-ich). Vytvorenie, tlač aj distribúcia tejto publikácie je súčasť nášho dlhodobého projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP), ktorý realizujeme v partnerstve s nórskou organizáciou KUN.

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.