Pracovná cesta v rámci projektu Podpora rodovej rovnosti-Gender Equality Promotion(GEP)

Read this article in English.Read   V súvislosti s realizáciou projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP) mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) v partnerstve s nórskou organizáciou KUN – Center for equality and diversity, absolvovala počas septembra pracovnú cestu. Pani Arnhild Holes, ktorá je momentálne externá spolupracovníčka KUN, dlhé roky pôsobila ako […]

Prieskum – Podpora rodovej rovnosti (GEP)

V súvislosti s realizáciou projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP) prosíme o vyplnenie nasledovného elektronického dotazníka o vnímaní rodovej rovnosti na Slovensku.

Záznam otváracej konferencie GEP

Read this article in English. Read Dňa 28.9. sa uskutočnila otváracia konferencia projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR a s úvodným slovom Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku, J.E. Terje Theodor Nervika. Konferencia sa zameriava na (ne)úspechy implementácie legislatívy v oblasti rodovej […]

Promo: Rodová rovnosť – Slovensko a Nórsko

Dovoľujeme si Vás pozvať na otváraciu konferenciu projektu Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR a s úvodným slovom Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku, J.E. Terje Theodor Nervika.

Podpora rodovej rovnosti

Inštitút ľudských práv v partnerstve v nórskou organizáciou KUN – Centrum pre rovnosť a rozmanitosť (www.kun.no) je úspešným uchádzačom o podporu projektu zo schémy Nórskych grantov na Slovensku.