Diskusia v Košiciach

Podpora rodovej rovnosti diskusia v Košiciach   V utorok 5.3. 2024 o 18:00 sa v košickom Kasárne/Kulturpark (Kukučínova 2) uskutoční diskusia o projekte Podpora rodovej rovnosti (Gender Equality Promotion -GEP), na ktorej budeme prezentovať jednotlivé aktivity a zhodnotíme výstupy a výsledky. Samozrejme bude možné aj klásť otázky našim kolegom a kolegyniam, ktoré sa na realizácii projektu podielali. Podujatie […]

Prieskum-Povedomie o Nórskych grantoch

Chceli by sme Vás v mene správcu programu MIRRI chceme požiadať, ak si nájdete chvíľku, na vyplnenie krátkeho dotazníka o povedomí o Nórskych grantoch: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39   Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch […]

Pracovná cesta v rámci projektu Podpora rodovej rovnosti-Gender Equality Promotion(GEP)

  Read this article in English.Read   V súvislosti s realizáciou projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP) mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) v partnerstve s nórskou organizáciou KUN – Center for equality and diversity, absolvovala počas septembra pracovnú cestu. Pani Arnhild Holes, ktorá je momentálne externá spolupracovníčka KUN, dlhé roky pôsobila […]

Prieskum – Podpora rodovej rovnosti (GEP)

V súvislosti s realizáciou projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP) prosíme o vyplnenie nasledovného elektronického dotazníka o vnímaní rodovej rovnosti na Slovensku.

Záznam otváracej konferencie GEP

Read this article in English. Read Dňa 28.9. sa uskutočnila otváracia konferencia projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR a s úvodným slovom Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku, J.E. Terje Theodor Nervika. Konferencia sa zameriava na (ne)úspechy implementácie legislatívy v oblasti rodovej […]

Promo: Rodová rovnosť – Slovensko a Nórsko

Dovoľujeme si Vás pozvať na otváraciu konferenciu projektu Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR a s úvodným slovom Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku, J.E. Terje Theodor Nervika.

Podpora rodovej rovnosti

Inštitút ľudských práv v partnerstve v nórskou organizáciou KUN – Centrum pre rovnosť a rozmanitosť (www.kun.no) je úspešným uchádzačom o podporu projektu zo schémy Nórskych grantov na Slovensku.