Záznam z diskusie v Košiciach

Záznam: verejná diskusia Košice Záznam z verejnej diskusie v Košiciach v priestoroch Kulturparku k projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) s Petrom Weisenbacherom, Dominikou Stuchlíkovou a Lýdiou Kokavcovou. V diskusii boli prezentované aktivity, výstupy a výsledky v oblasti rodovej rovnosti.   https://www.podporarodovejrovnosti.sk/wp-content/uploads/2024/04/diskusia_GEP_teaser.mp4 Aktualizované video tu: https://youtu.be/9e8jt2t8azI PODPORA RODOVEJ ROVNOSTI Projekt Podpora rodovej rovnosti […]

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia pozvánka Dovoľujeme si Vás pozvať na Záverečnú konferenciu projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality promotion (GEP), ktorá sa uskutoční 11. apríla 2024 medzi 9:30 a 15:30 v bratislavskom hotely Clarion Congress na Žabotovej 2. Na podujatí predstavitelia/ky Inštitútu ľudských práv odprezentujú aktivity, výstupy a výsledky projektu. Zástupkyne partnerskej nórske organizácie KUN predstavia prínosy […]

Diskusia v Košiciach

DISKUSIA v košiciach pozvánka   V utorok 5.3. 2024 o 18:00 sa v košickom Kasárne/Kulturpark (Kukučínova 2) uskutoční diskusia o projekte Podpora rodovej rovnosti (Gender Equality Promotion -GEP), na ktorej budeme prezentovať jednotlivé aktivity a zhodnotíme výstupy a výsledky. Samozrejme bude možné aj klásť otázky našim kolegom a kolegyniam, ktoré sa na realizácii projektu podielali. Podujatie bude v […]

Study trip-Nórsko

Study trip Nórsko Inštitút ľudských práv nedávno uskutočnil študijnú návštevu Nórska zameranú na pochopenie a začlenenie rodovej rovnosti do vzdelávania. Táto návšteva, ktorá sa uskutočnila od 13. do 16. decembra 2023, zahŕňala aktivity v Osle a Hamare a ponúkla našej organizácií hĺbkový pohľad na nórsky prístup k začleňovaniu rodovej rovnosti do vzdelávacích systémov. Study trip […]

Medzinárodná konferencia SYNERGY

Zúčastnili sme sa Medzinárodnej konferencie a stretnutia siete Synergy Aktívne sme sa zúčastnili Medzinárodnej konferencie a stretnutia siete Synergy, ktorá sa konala v dňoch 6. – 8. decembra v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Konferencia bola zameraná na kľúčovú tému: „Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a […]

Prieskum-Povedomie o Nórskych grantoch

Chceli by sme Vás v mene správcu programu MIRRI chceme požiadať, ak si nájdete chvíľku, na vyplnenie krátkeho dotazníka o povedomí o Nórskych grantoch: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39   Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch […]

Pracovná cesta v rámci projektu Podpora rodovej rovnosti-Gender Equality Promotion(GEP)

  Read this article in English.Read   V súvislosti s realizáciou projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP) mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) v partnerstve s nórskou organizáciou KUN – Center for equality and diversity, absolvovala počas septembra pracovnú cestu. Pani Arnhild Holes, ktorá je momentálne externá spolupracovníčka KUN, dlhé roky pôsobila […]

Prieskum – Podpora rodovej rovnosti (GEP)

V súvislosti s realizáciou projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP) prosíme o vyplnenie nasledovného elektronického dotazníka o vnímaní rodovej rovnosti na Slovensku.

Záznam otváracej konferencie GEP

Read this article in English. Read Dňa 28.9. sa uskutočnila otváracia konferencia projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR a s úvodným slovom Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku, J.E. Terje Theodor Nervika. Konferencia sa zameriava na (ne)úspechy implementácie legislatívy v oblasti rodovej […]