Podpora rodovej rovnosti diskusia v Košiciach

 

V utorok 5.3. 2024 o 18:00 sa v košickom Kasárne/Kulturpark (Kukučínova 2) uskutoční diskusia o projekte Podpora rodovej rovnosti (Gender Equality Promotion -GEP), na ktorej budeme prezentovať jednotlivé aktivity a zhodnotíme výstupy a výsledky. Samozrejme bude možné aj klásť otázky našim kolegom a kolegyniam, ktoré sa na realizácii projektu podielali.

Podujatie bude v slovenčine (bez prekladu) a je určené pre širokú aj odbornú verejnosť. Zúčastniť sa môžete aj aktívne prostredníctvom aplikácie Zoom, na to je však nutná registrácia vopred na mailovej adrese info@ludskeprava.sk (najneskôr deň pre dňom konania do 15:00). Do správy prosím uveďte svoje meno a organizáciu alebo inštitúciu, ktorú reprezentujete. Vyhradzujeme si právo odmietnuť vstup účastníkom/čkam, ktorí/é uvedú nepravdivé informácie, alebo ich vykázať počas podujatia, ak nebudú rešpektovať pokyny moderátora/ky. Všetky aktualizácie, informácie, ako aj výstupy projektu, nájdete na našej webovej stránke ludskeprava.sk ako aj na webovej stránke projektu podporarodovejrovnosti.sk.