Read this article in English.

Read

 

V súvislosti s realizáciou projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP) mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) v partnerstve s nórskou organizáciou KUN – Center for equality and diversity, absolvovala počas septembra pracovnú cestu.

Pani Arnhild Holes, ktorá je momentálne externá spolupracovníčka KUN, dlhé roky pôsobila ako Director General, odbor rodinnej politiky, rovnosti a nediskriminácie Ministerstva pre kultúru a rovnosť v Nórsku, nám sprostredkovala stretnutia v kancelárií ombudsmana, v neziskovej organizácií Reform – Ressurssenter for menn a na Ministerstve kultúry a rovnosti v Nórsku.

Stretnutia, ktoré sme absolvovali vnímame ako veľký prínos pre ďalšie napredovanie našej organizácie a projektu samotného. Úroveň rovnosti práv mužov a žien v Nórsku je pre nás veľkou inšpiráciou, a ako sme sa dozvedeli na návšteve u ombudsmana a v Reform centre, odráža sa vo všetkých aspektoch nie len osobného ale aj pracovného života.

Vďaka stretnutiu na Ministerstve pre kultúru a rovnosť v Nórsku sme dostali možnosť lepšie pochopiť fungovanie Ministerstva samotného a jeho väzby na ostatné Ministerstvá a ich vzájomnú spoluprácu. Prostredníctvom prezentácie, ktorú si pre nás pripravili Haveland Juliet, Petter Sørlien a Anthun Petter, sme otvorili diskusiu nie len o tom, čo si v téme rodovej rovnosti môže Slovensko vziať za príklad a čomu sa vyhnúť ale aj potrebu podobných iniciatív ako je projekt „Gender equality promotion“.

 

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 170 000 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.