Záznam: verejná diskusia Košice

Záznam z verejnej diskusie v Košiciach v priestoroch Kulturparku k projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) s Petrom Weisenbacherom, Dominikou Stuchlíkovou a Lýdiou Kokavcovou. V diskusii boli prezentované aktivity, výstupy a výsledky v oblasti rodovej rovnosti.

 

Aktualizované video tu: https://youtu.be/9e8jt2t8azI