Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách spúšťa kampaň o rodovej rovnosti

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) spúšťa kampaň, ktorá má pomôcť rozbíjať najčastejšie mýty okolo rodovej rovnosti či ženských práv.

“Ako vidíme, nielen v susedných krajinách, aj u nás sú práva žien pod neustálymi útokmi. Predovšetkým pani poslankyňa Záborská (OĽaNO) vyvíja mimoriadnu snahu obmedzovať práva žien, často prezentované na poslednú chvíľu ako pozmeňovacie návrhy, aby verejnosť a verejná mienka nestihla zareagovať. Všetky z posledných legislatívnych návrhov, ktoré chceli sprísňovať alebo zakazovať prístup k interrupciám, majú jedno spoločné: násilie, minimálne sexuálne násilie na ženách, ktorých výsledkom je nechcený plod, predkladateľov zákonov nezaujíma” povedala programová riaditeľka IĽP Alena Krempaská.

“Rôzni politici a političky či verejne známe osoby strašia ľudí. Nehanbia sa pritom otvorene klamať, šíriť hoaxy a neoverené správy. Je to len zbytočné odpútavanie pozornosti ľudí od iných, skutočných hrozieb, ako vidíme napríklad v dnešnej dobe s podlomeným zdravotníctvom či sociálnym systémom. Je načase pohnúť sa a jasne vysvetliť čo to je rodová rovnosť a ako je prínosná,” uviedol výkonný riaditeľ Peter Weisenbacher.

“Kampaňou, ktorú symbolicky spúšťame práve dnes, chceme preto uviesť veci na pravú mieru. Nielen vyvrátiť klamstvá o existencii akejsi nebezpečnej “rodovej ideológii”, ktorú spolu s pani Záborskou opakuje cirkev aj krajne pravicové strany, ale aj vysvetliť, prečo práva žien zahŕňajú aj interrupcie, kde štát by mal urobiť všetko pre to, aby im predchádzal a nie ich zakazoval. Dostaneme sa aj k vysvetleniu, ako by rodová rovnosť, v rozpore so všeobecným presvedčením, mala byť výhodná a pomáhať aj mužom, pretože v konečnom dôsledku je rodová rovnosť hlavne osobnou slobodou konať, správať sa a realizovať svoj potenciál bez ohľadu na spoločenské rodové predsudky,” pokračuje Krempaská.

Verejnosť nájde podstatné informácie o nepresnostiach alebo klamstvách o rodovej rovnosti vďaka tejto kampani už aj na slovenskej Wikipédii. IĽP bude postupne zverejňovať vysvetlenia k najčastejším mýtom v tejto téme na sociálnych sieťach. Kampaň je realizovaná v rámci projektu Podpora rodovej rovnosti -Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Za obsah zodpovedá výhradne Inštitút ľudských práv (IĽP) o.z.

Zároveň Vás v mene správcu programu MIRRI chceme požiadať, ak si nájdete chvíľku, na vyplnenie krátkeho dotazníka o povedomí o Nórskych grantoch https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 282 517 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 42 378 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšené porozumenie rodovej rovnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločným úsilím k
zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe