Rodová rovnosť: Ako a prečo?

Práve keď médiá informovali, že z jedného eura, ktoré zarobili na Slovensku muži, dostali ženy iba 84 centov, nám priviezli z tlačiarne novú publikáciu o rodovej rovnosti, ktorá je určená najmä pre stredné školy. Uvedomujeme si, že v oblasti rodovej rovnosti máme ešte stále veľké medzery. Slovenská republika obsadila v indexe rodovej rovnosti EÚ až […]

Materiál pre školy

Stiahnite si publikáciu „Rodová Rovnosť: Ako a prečo“ , ktorá Vám pomôže jednoducho a stručne vysvetliť základné pojmy v téme rodovej rovnosti, ako sú stereotypy, rod, pohlavie a i., ale aj prečo je téma rodovej rovnosti dôležitá, prečo je rodová rovnosť dobrá nie len pre ženy ale aj pre mužov. V tejto publikácií nájdete aj […]

2.Čím sa zaoberá rodová rovnosť

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti – Čím sa zaoberá rodová rovnosť Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk. Projekt Podpora […]

1.Rodová rovnosť nie je „gender ideológia“

Pozrite si video z kampane k projektu Podpora Rodovej Rovnosti – Rodová rovnosť nie je „gender ideológia“ Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk. Projekt […]

Ponuka prednášok pre študentov o rovnosti mužov a žien v súčasnej spoločnosti

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk. Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 170 000 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume […]

Prieskum-Povedomie o Nórskych grantoch

Chceli by sme Vás v mene správcu programu MIRRI chceme požiadať, ak si nájdete chvíľku, na vyplnenie krátkeho dotazníka o povedomí o Nórskych grantoch: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39   Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch […]

Pracovná cesta v rámci projektu Podpora rodovej rovnosti-Gender Equality Promotion(GEP)

  Read this article in English.Read   V súvislosti s realizáciou projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP) mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) v partnerstve s nórskou organizáciou KUN – Center for equality and diversity, absolvovala počas septembra pracovnú cestu. Pani Arnhild Holes, ktorá je momentálne externá spolupracovníčka KUN, dlhé roky pôsobila […]