Pracovná cesta v rámci projektu Podpora rodovej rovnosti-Gender Equality Promotion(GEP)

Read this article in English.Read   V súvislosti s realizáciou projektu Podpora rodovej rovnosti – Gender Equality Promotion (GEP) mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) v partnerstve s nórskou organizáciou KUN – Center for equality and diversity, absolvovala počas septembra pracovnú cestu. Pani Arnhild Holes, ktorá je momentálne externá spolupracovníčka KUN, dlhé roky pôsobila ako […]