prednášky na stredných školách workshopy

Počas roku 2023 sme organizovali v rámci projektu Podpora Rodovej Rovnosti workshopy/prednášky na stredných školách na Slovensku, do ktorých sa zapojilo celkovo 25 stredných škôl v 18 okresoch. Počet oslovených študentov a študentiek tak dosiahol hodnotu 1417. Prednášky boli zamerané na vysvetlenie základných pojmov v téme rodovej rovnosti, prístupov k rodovej rovnosti na Slovensku a v Nórsku a ich porovnania, a taktiež boli sústredené na otvorenú diskusiu k danej téme.

Študenti a študentky dostali niekoľko všeobecných otázok na tému rodovej rovnosti. Výsledky jasne ukazujú, že téma podpory rodovej rovnosti na Slovensku je stále aktuálna a potrebná.