Workshopy pre SŠ

Rodová rovnosť je dôležitou témou, ktorá sa týka nás všetkých, a preto pokladáme za nevyhnutné, aby sme o tejto téme viedli diskusie a vzdelávali sa v nej. V rámci tohto úsilia sme mali možnosť organizovať v školskom roku 2022/2023 prednášky spojené s diskusiou pre študentov a študentky stredných škôl. Do aktivity sa v danom školskom […]

Ponuka prednášok pre študentov o rovnosti mužov a žien v súčasnej spoločnosti

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk. Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 170 000 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume […]