WORKSHOPY NA stredných ŠKOLÁCH

prednášky na stredných školách workshopy Počas roku 2023 sme organizovali v rámci projektu Podpora Rodovej Rovnosti workshopy/prednášky na stredných školách na Slovensku, do ktorých sa zapojilo celkovo 25 stredných škôl v 18 okresoch. Počet oslovených študentov a študentiek tak dosiahol hodnotu 1417. Prednášky boli zamerané na vysvetlenie základných pojmov v téme rodovej rovnosti, prístupov k […]

Study trip-Nórsko

Study trip Nórsko Inštitút ľudských práv nedávno uskutočnil študijnú návštevu Nórska zameranú na pochopenie a začlenenie rodovej rovnosti do vzdelávania. Táto návšteva, ktorá sa uskutočnila od 13. do 16. decembra 2023, zahŕňala aktivity v Osle a Hamare a ponúkla našej organizácií hĺbkový pohľad na nórsky prístup k začleňovaniu rodovej rovnosti do vzdelávacích systémov. Study trip […]

Medzinárodná konferencia SYNERGY

Zúčastnili sme sa Medzinárodnej konferencie a stretnutia siete Synergy Aktívne sme sa zúčastnili Medzinárodnej konferencie a stretnutia siete Synergy, ktorá sa konala v dňoch 6. – 8. decembra v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Konferencia bola zameraná na kľúčovú tému: „Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a […]

Workshopy pre SŠ

Rodová rovnosť je dôležitou témou, ktorá sa týka nás všetkých, a preto pokladáme za nevyhnutné, aby sme o tejto téme viedli diskusie a vzdelávali sa v nej. V rámci tohto úsilia sme mali možnosť organizovať v školskom roku 2022/2023 prednášky spojené s diskusiou pre študentov a študentky stredných škôl. Do aktivity sa v danom školskom […]

Ponuka prednášok pre študentov o rovnosti mužov a žien v súčasnej spoločnosti

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk. Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 170 000 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume […]

Rodová rovnosť v Nórsku: príklad pre Slovensko? -diskusia

Rodová rovnosť v Nórsku: príklad pre Slovensko? DISKUSIA Úroveň práv žien v Škandinávii je legendárna, ale ako to vyzerá v realite? Čím všetkým sa môžeme inšpirovať? Aké výhody z toho majú muži a prečo je rodová rovnosť dobrá aj pre biznis? Čo si môže Slovensko vziať za príklad a čomu sa vyhnúť? Diskutovať s nórskymi […]