Study trip-Nórsko

Study trip Nórsko Inštitút ľudských práv nedávno uskutočnil študijnú návštevu Nórska zameranú na pochopenie a začlenenie rodovej rovnosti do vzdelávania. Táto návšteva, ktorá sa uskutočnila od 13. do 16. decembra 2023, zahŕňala aktivity v Osle a Hamare a ponúkla našej organizácií hĺbkový pohľad na nórsky prístup k začleňovaniu rodovej rovnosti do vzdelávacích systémov. Study trip […]

Medzinárodná konferencia SYNERGY

Zúčastnili sme sa Medzinárodnej konferencie a stretnutia siete Synergy Aktívne sme sa zúčastnili Medzinárodnej konferencie a stretnutia siete Synergy, ktorá sa konala v dňoch 6. – 8. decembra v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Konferencia bola zameraná na kľúčovú tému: „Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a […]

Workshopy pre SŠ

Rodová rovnosť je dôležitou témou, ktorá sa týka nás všetkých, a preto pokladáme za nevyhnutné, aby sme o tejto téme viedli diskusie a vzdelávali sa v nej. V rámci tohto úsilia sme mali možnosť organizovať v školskom roku 2022/2023 prednášky spojené s diskusiou pre študentov a študentky stredných škôl. Do aktivity sa v danom školskom […]

Ponuka prednášok pre študentov o rovnosti mužov a žien v súčasnej spoločnosti

Výstupy projektu Podpora rodovej rovnosti prezentujú názory autorov/iek a/alebo Inštitútu ľudských práv a Správca programu nenesie zodpovednosť za ich obsah. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk. Projekt Podpora rodovej rovnosti získal grant z Nórska v sume 170 000 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume […]