Edukačný materiál určený a vytvorený v rámci projektu Podpora Rodovej Rovnosti pre pedagógov stredných škôl.