Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaže I. Úvod Všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre súťaže  vykonávané v rámci aktivít Inštitútu ľudských práv o.z., pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné  podmienky  súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie,  účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. […]